Disclaimer

Klik hier voor de opzegreminder. Zo bel je nooit meer te duur!

sim-only-vergelijk.nl is niet aansprakelijk voor enige technische, redactionele, typografische of andere fout in de informatie die via deze website toegankelijk is. sim-only-vergelijk.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de webpagina's waar naar wordt verwezen. De auteursrechten van alle materialen op deze website zijn eigendom van sim-only-vergelijk.nl. De informatie van deze website mag gedownload of afgedrukt worden voor persoonlijk gebruik, mits er geen veranderingen aan de pagina's worden aangebracht en mits geen van de pagina's wordt gebruikt in andere werken of in andere publicaties in welk medium dan ook. Geen van de pagina's van de website van sim-only-vergelijk.nl mag gekopieerd of verspreid worden voor andere doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van sim-only-vergelijk.nl.